USDA December 2007-08 Global Ending Stocks in million of metric tons; released December 11, 2007

December 11, 2007
USDA December 2007-08 Global Ending Stocks in million of metric tons (released December 11, 2007, 7:30 a.m. CST)
released December 11, 2007
- December 2007/08 Estimate November 2007/08 Estimate December 2006/07 Estimate November 2006/07 Estimate
Wheat: - - - -
Ending Stocks 110.06 109.80 124.30 124.06
Production 602.31 603.30 593.66 593.61
- - - - -
Corn: - - - -
Ending Stocks 109.06 110.39 106.17 104.98
Production 769.31 768.22 703.85 703.45
- - - - -
Soybeans: - - - -
Ending Stocks 47.32 49.35 61.11 62.08
Production 221.59 220.81 235.57 235.77