USDA September 2013 U-S Ending Stocks for 2013-14

September 10, 2013
USDA September 2013 U-S Ending Stocks for 2013-14 in billions of bushels (released September 12, 2013)
Crop USDA September 2013-14 Estimate Average Guess Range USDA August 2013 Estimate
Corn 1.855 1.732 1.147 - 2.296 1.837
Soybeans 0.150 0.165 0.114 - 0.230 0.220
Wheat 0.561 0.551 0.477 - 0.600 0.551