Media Matters

Naomi Klein, author

 

Naomi Klein, author of the international best-seller No Logo: Taking Aim at the Brand Bullies.